دانشکده پرستاری و مامایی

School of Nursing and Midwifery

مدیران، اعضاء هیأت علمی و کارکنان بازنشسته 

عکس  اسامی  پست مورد تصدی  تاریخ بازنشستگی
رزاق اجاقلو مدیر امور اداری ۱۳۸۱

 
زریندخت خسروی   هیات علمی -رئیس دانشکده ۱۳۸۲

 
رحیمه شیروانی  مربی پرستاری -رئیس دانشکده ۱۳۸۴

 
نسرین پوریانی  مربی پرستاری - مدیر آموزش  ۱۳۸۵

 
رقیه حیدری هیات علمی مربی  ۱۳۸۵

 
حمیده پرویزی مسئول دبیرخانه ۱۳۸۸

 
سیما جعفری زاده  مربی مامائی- مدیر آموزش ۱۳۸۹

 
علی حسنی  راننده ۱۳۹۰

 
علی صولتی انباردار ۱۳۹۰

 
هایده جلائی مربی پرستاری - مدیر آموزش ۱۳۹۱

 
جواد فرهادی مسئول انتشارات  ۱۳۹۱

 
محمود محمدی خدمتگزار  ۱۳۹۲

 
حسین باقری  هیات علمی مربی ۱۳۹۳

 
علی محمدی مسئول خدمات ۱۳۹۳

 
التفاتعلی محمودی خدمتگزار  ۱۳۹۴

 
پروین شاجری کتابدار ۱۳۹۴

 
غیبعلی سهرابی  خدمتگزار  ۱۳۹۵

 
غلامعلی تقیلو هیات علمی مربی-معاون آموزشی پایه- مدیر گروه ۱۳۹۶

 
داوود بیات  راننده ۱۳۹۷

 
فریبا مرادی کارشناس آموزش ۱۳۹۷

 
کاظم نجفی رئیس دفتر ریاست ۱۳۹۷

 
فریده اسدی  مربی اتاق عمل - کارشناس EDO ۱۳۹۸

 
داوود احمد خانی  سمعی و بصیری ۱۳۹۹

 
علی حسین زینالی کارپرداز ۱۳۹۹

 
شهین سربی کارگزین  ۱۴۰۰

 
نجف مرصعی  خدمتگزار  ۱۴۰۰

 
دفعات مشاهده: 107 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر