دانشکده پرستاری و مامایی

School of Nursing and Midwifery

گزارش دفاع از پایان نامه خانم مریم واعظیدانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی


خانم مریم واعظی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ از  پایان نامه خود با عنوان" بررسی جو ایمنی پرستاران و ارتباط آن با فرهنگ ایمنی بیماران در بخش های غیر ویژه بیمارستان های آموزشی زنجان سال ۱۳۹۹" به راهنمایی استاد محترم جناب آقای دکتر کورش امینی و استاد مشاور محترم سرکار خانم زینب قهرمانی با نظارت و داوری اساتید محترم سرکار خانم معصومه مرتقی قاسمی و سرکار خانم  فاطمه مرادی با موفقیت دفاع نمودند.  


دفعات مشاهده: 61 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر