دانشکده پرستاری و مامایی

School of Nursing and Midwifery

   اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم فرحانه واعظی   ادامه مطلب . . . 

  برنامه امتحانی میانترم و نهایی دانشجویان  مامایی در نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰  ادامه مطلب . . . 
  کلیه امتحانات  دانشکده پرستاری و مامایی در مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به صورت حضوری با دو ساعت تاخیر برگزار می گردد . 
  برنامه امتحانی دروس تربیت بدنی  نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ادامه مطلب . . .

  برنامه امتحانی دانشجویان( ورودی مهر۱۴۰۰)  تحصیلات تکمیلی در نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰  ادامه مطلب . . . 
 برنامه امتحانی دانشجویان  تحصیلات تکمیلی در نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰  ادامه مطلب . . . 

   برنامه کارورزی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰   ادامه مطلب . . .

   تقویم تحصیلی دانشگاه  درنیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰  ادامه مطلب . . .
جدول زمان بندی جلسات گروه سلامت جامعه و دفاع از عناوین دانشجویان ارشد سلامت جامعه  ادامه مطلب . . .
جدول زمان بندی جلسات گروه داخلی جراحی  و دفاع از عناوین دانشجویان ارشد داخلی جراحی  ادامه مطلب . . .

  جدول زمان بندی جلسات گروه مامایی و دفاع از عناوین دانشجویان ارشد مشاوره در مامایی  ادامه مطلب . . .
 جدول زمان بندی جلسات گروه ویژه و دفاع از عنوان دانشجویان ارشد پرستاری ویژه و اورژانس  ادامه مطلب . . .
 
   
آرشیو
 
 
   گزارش دفاع از پایان نامه آقای علی صادقیان  دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی ادامه مطلب . . .
  گزارش دفاع از پایان نامه خانم فاطمه خسروی  دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه ادامه مطلب . . .
  گزارش دفاع از پایان نامه آقای محمد امین اسکویی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه ادامه مطلب . . .
  گزارش دفاع از پایان نامه خانم معصومه رسولی  دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه  ادامه مطلب . . .
  گزارش دفاع از پایان نامه آقای محمد رضا بوستانه  دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی ادامه مطلب . . .
  گزارش دفاع از پایان نامه خانم فهیمه حسن زاده  دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه  ادامه مطلب . . .
  گزارش دفاع از پایان نامه خانم لیلا عسگری دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی  ادامه مطلب . . .
  گزارش دفاع از پایان نامه خانم زهرا حاجیخانی  دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه  ادامه مطلب . . .
  گزارش دفاع از پایان نامه خانم نسیم غلامی  دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه ادامه مطلب . . .
  گزارش دفاع از پایان نامه خانم آذر عشقی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی  ادامه مطلب . . .
  گزارش دفاع از پایان نامه خانم معصومه اجمدی  دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی ادامه مطلب . . .
  گزارش دفاع از پایان نامه آقای مهدی اصغری دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه ادامه مطلب . . .
 
آرشیو


 


 

                      
 
 
 
 
 
 


  

لیست سمینارها و گارگاه های برگزار شده توسط دانشکده
ردیف عنوان   سال برگزاری
۱   سمینار سراسری هپاتیت ۱۳۶۸
۲ سمینار سراسری مراقبت های پرستاری در بیماریهای عفونی ۱۳۷۱
۳ سمینار سراسری بررسی علل و پیشگیری از اختلالات روانی ۱۳۷۱
۴ سمینار سراسری چند قلویی ۱۳۷۲
۵ سمینار پرستاری از بیماران مبتلا به سوختگی ۱۳۷۲
۶ سمینار سراسری پرستاری بیماریهای خون ۱۳۷۵
۷

  سمینار سراسری دانشجویی مراقبت در بیماریهای PNS, CNS

۱۳۷۵
۸ سمینار سراسری مراقبت های پرستاری از سالمندان ۱۳۷۷
۹ همایش سراسری بهداشت باروری ۱۳۷۹
۱۰ دومین همایش مفاهیم و نظریه های پرستاری ۱۳۷۹
۱۱ سمینار سراسری ارتقاء سلامتی ۱۳۸۲
۱۲ سمینار سراسری آموزش در پرستاری و مامایی ۱۳۸۴
۱۳ همایش جنگهای هسته ای و راههای مقابله با آن ۱۳۸۶
۱۴ دوره احیای نوزاد ۱۳۹۱
۱۵

گارگاه گزارش نویسی    

۱۳۹۱
۱۶

گارگاه اورژانس های مامائی      

۱۳۹۱
۱۷

 cochrane Systematic Review

۱۳۹۱
۱۸ کارگاه اتوگراف ۱۳۹۱
۱۹ گنگره آموزش پزشکی اروپا ۱۳۹۱
۲۰ طب سنتی ۱۳۹۱
۲۱ گارگاه سلامت جنسی       ۱۳۹۳
۲۲ کارگاه مهارت بالینی پایه در بحران کرونا ۱۳۹۹