دانشکده پرستاری و مامایی

School of Nursing and Midwifery

img_yw_newsدستورالعمل ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد رشته های مختلف دانشگاه علوم پزشکی زنجان (سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱) ادامه مطلب . . .


 معرفی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان برای دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی  ۱۴۰۲-۱۴۰۱   ادامه مطلب . . .


جلسه دفاع از پایان نامه خانم مریم نوری دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ برگزار خواهد شد .ادامه مطلب . . .


آئین نامه اجرایی کارآموزی های مقطع کارشناسی  ادامه مطلب . . .


آئین نامه اجرایی پوشش و اخلاق حرفه ای دانشجویان در محیط های بالینی- آزمایشگاهی   ادامه مطلب . . .


 قابل توجه دانشجویان محترم ترم ۲ کارشناسی پرستاری و ترم ۲ کارشناسی پیوسته اتاق عمل دانشکده

                                      جهت دریافت کتابچه توجیهی بدو ورود فراگیران کلیلک نمایید . . .

برنامه کارورزی نیمسال اول  سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱   ادامه مطلب . . .


تقویم آموزشی نیمسال اول۱۴۰۲-۱۴۰۱  ادامه مطلب . . . اسامی دانشجویان نفرات اول تا سوم نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ادامه مطلب . . .
 
  
   
آرشیو

 

 گزارش دفاع از پایان نامه خانم مهسا نوری  دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی    ادامه مطلب . . .
 گزارش دفاع از پایان نامه خانم لیلا حمیدی  دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاریداخلی و جراحی ادامه مطلب . . .

 گزارش دفاع از پایان نامه خانم حمیده میرزائیان دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی   ادامه مطلب . . .
  جدول زمان بندی جلسات گروه مامایی و دفاع از عناوین دانشجویان ارشد مشاوره در مامایی  ادامه مطلب . . .
 جدول زمان بندی جلسات گروه ویژه و دفاع از عنوان دانشجویان ارشد پرستاری ویژه و اورژانس  ادامه مطلب . . .
جدول زمان بندی جلسات گروه داخلی جراحی  و دفاع از عناوین دانشجویان ارشد داخلی جراحی  ادامه مطلب . . .
جدول زمان بندی جلسات گروه سلامت جامعه و دفاع از عناوین دانشجویان ارشد سلامت جامعه  ادامه مطلب . . .
 
آرشیو

                      
 
 
 
 
 
 


  

لیست سمینارها و گارگاه های برگزار شده توسط دانشکده
ردیف عنوان   سال برگزاری
۱   سمینار سراسری هپاتیت ۱۳۶۸
۲ سمینار سراسری مراقبت های پرستاری در بیماریهای عفونی ۱۳۷۱
۳ سمینار سراسری بررسی علل و پیشگیری از اختلالات روانی ۱۳۷۱
۴ سمینار سراسری چند قلویی ۱۳۷۲
۵ سمینار پرستاری از بیماران مبتلا به سوختگی ۱۳۷۲
۶ سمینار سراسری پرستاری بیماریهای خون ۱۳۷۵
۷

  سمینار سراسری دانشجویی مراقبت در بیماریهای PNS, CNS

۱۳۷۵
۸ سمینار سراسری مراقبت های پرستاری از سالمندان ۱۳۷۷
۹ همایش سراسری بهداشت باروری ۱۳۷۹
۱۰ دومین همایش مفاهیم و نظریه های پرستاری ۱۳۷۹
۱۱ سمینار سراسری ارتقاء سلامتی ۱۳۸۲
۱۲ سمینار سراسری آموزش در پرستاری و مامایی ۱۳۸۴
۱۳ همایش جنگهای هسته ای و راههای مقابله با آن ۱۳۸۶
۱۴ دوره احیای نوزاد ۱۳۹۱
۱۵

گارگاه گزارش نویسی    

۱۳۹۱
۱۶

گارگاه اورژانس های مامائی      

۱۳۹۱
۱۷

 cochrane Systematic Review

۱۳۹۱
۱۸ کارگاه اتوگراف ۱۳۹۱
۱۹ گنگره آموزش پزشکی اروپا ۱۳۹۱
۲۰ طب سنتی ۱۳۹۱
۲۱ گارگاه سلامت جنسی       ۱۳۹۳
۲۲ کارگاه مهارت بالینی پایه در بحران کرونا ۱۳۹۹