دانشکده پرستاری و مامایی

School of Nursing and Midwifery

     فراخوان برگزاری برنامه ترم تابستانی مجازی برای دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در سال ۱۴۰۱ ادامه مطلب . . . 
 

    آزمون فینال دانشجویان ترم ۸ پرستاری در روزهای ۶ و ۷ تیر ماه سال جاری در مرکز صلاحیت های بالینی دانشگاه برگزار گردید.  ادامه مطلب  . . .


 برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی ارشد  نیمسال دوم ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ادامه مطلب
 تمدید سامانه انتقال و میهمانی نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ادامه مطلب . . .
 . . .برنامه امتحانی نیمسال دوم ۱۴۰۱- ۱۴۰۰  ادامه مطلب   

جدول زمانبندی فعالیت های سامانه نقل و انتقالات دانشجویان در نیمسال اول ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ ادامه مطلب 

برنامه کارورزی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰   ادامه مطلب . . .
   تقویم آموزشی نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰   ادامه مطلب . . .
 
   
آرشیو

 
  جدول زمان بندی جلسات گروه مامایی و دفاع از عناوین دانشجویان ارشد مشاوره در مامایی  ادامه مطلب . . .
 جدول زمان بندی جلسات گروه ویژه و دفاع از عنوان دانشجویان ارشد پرستاری ویژه و اورژانس  ادامه مطلب . . .
جدول زمان بندی جلسات گروه داخلی جراحی  و دفاع از عناوین دانشجویان ارشد داخلی جراحی  ادامه مطلب . . .
جدول زمان بندی جلسات گروه سلامت جامعه و دفاع از عناوین دانشجویان ارشد سلامت جامعه  ادامه مطلب . . .

 گزارش دفاع از پایان نامه خانم زیبا بختیاری دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس   ادامه مطلب . . .
 
آرشیو

                      
 
 
 
 
 
 


  

لیست سمینارها و گارگاه های برگزار شده توسط دانشکده
ردیف عنوان   سال برگزاری
۱   سمینار سراسری هپاتیت ۱۳۶۸
۲ سمینار سراسری مراقبت های پرستاری در بیماریهای عفونی ۱۳۷۱
۳ سمینار سراسری بررسی علل و پیشگیری از اختلالات روانی ۱۳۷۱
۴ سمینار سراسری چند قلویی ۱۳۷۲
۵ سمینار پرستاری از بیماران مبتلا به سوختگی ۱۳۷۲
۶ سمینار سراسری پرستاری بیماریهای خون ۱۳۷۵
۷

  سمینار سراسری دانشجویی مراقبت در بیماریهای PNS, CNS

۱۳۷۵
۸ سمینار سراسری مراقبت های پرستاری از سالمندان ۱۳۷۷
۹ همایش سراسری بهداشت باروری ۱۳۷۹
۱۰ دومین همایش مفاهیم و نظریه های پرستاری ۱۳۷۹
۱۱ سمینار سراسری ارتقاء سلامتی ۱۳۸۲
۱۲ سمینار سراسری آموزش در پرستاری و مامایی ۱۳۸۴
۱۳ همایش جنگهای هسته ای و راههای مقابله با آن ۱۳۸۶
۱۴ دوره احیای نوزاد ۱۳۹۱
۱۵

گارگاه گزارش نویسی    

۱۳۹۱
۱۶

گارگاه اورژانس های مامائی      

۱۳۹۱
۱۷

 cochrane Systematic Review

۱۳۹۱
۱۸ کارگاه اتوگراف ۱۳۹۱
۱۹ گنگره آموزش پزشکی اروپا ۱۳۹۱
۲۰ طب سنتی ۱۳۹۱
۲۱ گارگاه سلامت جنسی       ۱۳۹۳
۲۲ کارگاه مهارت بالینی پایه در بحران کرونا ۱۳۹۹